TIN HOLDINGS

Company size
51-100 employees
Location
Ho Chi Minh

Introduction

TinHoldings đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Tư vấn dịch thuật - Visa xuất nhập cảnh (Việt Uy Tín), Giáo dục (TinEdu), Tư vấn pháp lý (TinLaw) Từng bước hoàn thiện và định hướng rõ nét chiến lược phát triển cho từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, Tin Holdings sẵn sàng cho mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ - Đầu tư hàng đầu Việt Nam với phương châm: Uy Tín Là Danh Dự.

Headquarter

View map

399 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

399 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam