THISO

Ho Chi Minh
https://thacogroup.vn/linh-vuc-hoat-dong/thuong-mai-dich-vu
300+ employees
Ho Chi Minh
300+ employees
https://thacogroup.vn/linh-vuc-hoat-dong/thuong-mai-dich-vu

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction THISO

Năm 2020, THACO thành lập Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quốc tế THISO để đầu tư phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh thương mại dịch vụ thông qua hợp tác nhượng quyền, liên doanh liên kết với các đối tác có thương hiệu và tự đầu tư phát triển.

Headquarter

10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map