Thiên An Real

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
http://thienanreal.com/
-
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Thiên An Real

“THIÊN AN HOLDINGS ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN LỚN NHẤT VIỆT NAM VÀ VƯƠN RA THẾ GIỚI, GÓP PHẦN MANG LẠI CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG CHO CỘNG ĐỒNG”

Với tiềm lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Thiên An Holdings có đủ cơ sở để đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng nên hệ sinh thái các sản phẩm bất động sản chất lượng với mức lợi nhuận tối ưu và pháp lý hoàn chỉnh. Đây là cách chúng tôi góp phần mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư và quý đối tác chiến lược.

Headquarter

Số 42 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

View map