Techcombank

Company size
300+ employees
Location
Ho Chi Minh
Website
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Techcombank

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng. Trụ sở chính của Techcombank được đặt tại 191 phố Bà Triệu, Hà Nội.

Headquarter

Ng. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

View map
Ng. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam