SNK Japan-VPDD tại TP.HCM

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://www.snk.co.jp/en/about...

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction SNK Japan-VPDD tại TP.HCM

Chúng tôi là Văn Phòng Đại Diện tại TP.HCM của Công ty Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd, một trong những công ty Cơ-Điện hàng đầu tại Nhật Bản. Công ty có các công ty con tại Singapore, Trung Quốc, Sri Lanka, Myanmar, Cambodia.

 

Website: https://www.snk.co.jp/en/about/


Headquarter

11A Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam.

View map