278 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Công việc