avatar

Pinetech_YoMedia

14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Công việc

avatar

Vận Hành Quảng Cáo – ADS Operation Executive

Pinetech_YoMedia

Thỏa thuận

avatar

Publisher Trading Desk

Pinetech_YoMedia

Thỏa thuận

avatar

Digital Media Executive

Pinetech_YoMedia

Thỏa thuận