Nguyễn Công Hoan, Phường 7 Phú Nhuận, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc