NHA KHOA SMILE CARE

Ha Noi
-
https://nhakhoasmilecare.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction NHA KHOA SMILE CARE

VÌ SAO CHÚNG TÔI CẦN BẠN? Chúng tôi sau 9 năm tích lũy kinh nghiệm, tích lũy uy tín, tích lũy sự quản trị nay chúng tôi muốn mở rộng, muốn mang chất lượng điều trị ra với nhiều khách hàng cả nước hơn. Chúng tôi cần những người có khát vọng tiến bộ, khát vọng phát triển bản thân và thu nhập tốt. Cùng chúng tôi mở rộng hệ thống nha khoa Smile Care ra nhiều nơi hơn. Bởi vì có các bạn khát vọng, mới biến khát vọng mở rộng của chúng tôi trở thành hiện thực.

Headquarter

C101 ngõ Thái Hà, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

View map