Munkas Agency

Ho Chi Minh
https://munkas.com/
facebook-icon
-
1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://munkas.com/
facebook-icon
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Munkas Agency

“Munkas” trong tiếng Latin có nghĩa là “những món quà vô giá”.

Sự ra đời và từng bước tiến của Munkas đều là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành:

  • Món quà vô giá dành tặng khách hàng, chứa đựng những giải pháp marketing bất động sản vượt trội
  • Món quà vô giá dành tặng lĩnh vực bất động sản, chứa đựng nguồn năng lượng mới mẻ, góp thêm những giá trị tích cực cho marketing bất động sản Việt Nam


Headquarter

207 Đ. Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

View map