9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh

Công việc