JV Smart Future

51-100 employees
Ho Chi Minh
51-100 employees
http://organicnema.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction JV Smart Future

Công ty Cổ phần Tương lai Thông minh Nhật Việt - JV Smart Future ứng dụng công nghệ Organic Carbon - công nghệ mới nhất vào thực hành nông nghiệp. Với những sản phẩm có thể giải quyết được rốt ráo, cốt lõi của vấn đề môi trường sống cũng như sức khỏe con người.

Headquarter

92 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map