Ismart.asia Technology

Company size
101-300 employees
Location
Ho Chi Minh
Website
https://ismart.asia/

Jobs

No result
Recommended search
  • Try more popular keywords
  • Spell check
  • Replace abbreviations with full words

Introduction Ismart.asia Technology

Ismart.asia Technology Inc., được thành lập vào năm 2016 với các văn phòng đặt tại thành phố giải trí Pasay, Metro Manila, Philippines. Ismart.asia technology, Inc là một công ty gia công quy trình kinh doanh, giải pháp CNTT và tiếp thị sáng tạo, cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, văn phòng hỗ trợ, giải pháp CNTT, dịch vụ trong một số lĩnh vực chính. Công nghệ Ismart.asia có giá trị cốt lõi bắt nguồn từ sức mạnh tổng hợp của các nền văn hóa và quốc gia đa dạng tạo nên công ty và định hướng cho các quyết định của Công ty

Headquarter

Parañaque, Vùng đô thị Manila, Philippines

View map
Parañaque, Vùng đô thị Manila, Philippines