Học Viện Giáo Dục IAG

-
Ho Chi Minh
-
https://iag.edu.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Học Viện Giáo Dục IAG

HỌC VIỆN GIÁO DỤC IAG – Đào tạo Trí tuệ cảm xúc với nền tảng học thuật dựa trên Giáo dục năng lực & cảm xúc xã hội (Social & Emotional Learning). Tại IAG chúng tôi tôn trọng những phẩm chất tốt đẹp của từng con người ở bất kỳ vị trí nào trong tổ chức. Chúng tôi tin rằng khi mỗi cá nhân nuôi dưỡng những giá trị mà bản thân mỗi người tự hào vun đắp hàng ngày thì học viện IAG theo đó cũng sẽ trưởng thành theo năm tháng. Chúng tôi tin rằng "Mọi người đều xứng đáng được học tập, làm việc và sống hạnh phúc".

Headquarter

132 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

View map