Headhunt

Location
34D Tăng Bạt Hổ
View map
Headhunt ra đời với sứ mệnh "Làm cho tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn" thông qua mạng lưới giới thiệu để tìm kiếm và thu hút nhân tài cho doanh nghiệp. Head định hướng phát triển thành công ty công nghệ với mục tiêu không ngừng đổi mới, sáng tạo hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ góp phần làm cho tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn tại khu vực Đông Nam Á.
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

freeC logo

Accountant Staff

freeC's Client

10 - 14 mil VND

freeC logo

Chief Marketing Officer (CMO)

freeC's Client

2000 - 3000 USD

freeC logo

Trưởng bộ phận phát triển phần mềm

freeC's Client

50 - 80 mil VND

freeC logo

Senior System Analyst

freeC's Client

18 - 27 mil VND

freeC logo

Trưởng Phòng Dự Án Nội Thất

freeC's Client

25 - 35 mil VND

freeC logo

Nhân Viên Thiết Kế

freeC's Client

13 - 15 mil VND