Headhunt

Ho Chi Minh
-
Ho Chi Minh
-
http://undefined

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Headhunt

Headhunt ra đời với sứ mệnh "Làm cho tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn" thông qua mạng lưới giới thiệu để tìm kiếm và thu hút nhân tài cho doanh nghiệp. Head định hướng phát triển thành công ty công nghệ với mục tiêu không ngừng đổi mới, sáng tạo hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ góp phần làm cho tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn tại khu vực Đông Nam Á.

Headquarter

34D Tăng Bạt Hổ

View map