Head Capital Việt Nam

Company size
101-300 employees
Location
Ho Chi Minh
Website
https://www.headcapital.com/vi/

Jobs

No result
Recommended search
  • Try more popular keywords
  • Spell check
  • Replace abbreviations with full words

Introduction Head Capital Việt Nam

HEAD Capital được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ những con người tài năng đã thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Những con người kiệt xuất ấy đã quy tụ lại để kiến tạo nên một tổ chức lớn mạnh nhất cùng nhau xây dựng những giá trị lớn lao, phục vụ được nhiều người, nhiều cộng đồng, doanh nghiệp.

Headquarter

1196 Đường 3/2 Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

View map
1196 Đường 3/2 Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh