Green Dragon Logistics

Company size
1-50 employees
Location
Ho Chi Minh

Introduction

Năm 2010 lĩnh vực logistics ở Việt Nam đã ngày càng trở nên cạnh tranh và đòi hỏi các công ty hoạt động trên lĩnh vực này không những đáp ứng về mặt nghiệp vụ, con người có chuyên môn cao mà còn phải đảm bảo về mặt tài chính, hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, Việt Nam Logistics đã được tái cơ cấu dưới tên mới là Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc tế Rồng Xanh.

Headquarter

222, 8 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

222, 8 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
View map

Similar jobs