avatar

Faro Recruiting Service

Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Công việc

avatar

Interior/Fit out - Senior Sale Executive

Faro Recruiting Service

14 Tr - 16 Tr VND

avatar

Interior/Fit out - Sale Leader

Faro Recruiting Service

Thỏa thuận