18 Đường số 1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc