avatar

DNTN Nguyễn Tiền Phong

82 Đặng Thùy Trâm , Nghĩa Chánh Nam, TP Quãng Ngãi

Công việc

avatar

Thực Tập Sinh Hành Chính Pháp Lý

DNTN Nguyễn Tiền Phong

1 Tr - 1.5 Tr VND