Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Công việc