CyberWissen

Ha Noi
-
1-50 employees
Ha Noi
1-50 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CyberWissen

MISSION & VISION/ SỨ Mệnh & TẦM NHÌN


Ensure that the technologies can be used safely and autonomously by adequately equipping security authorities, effectively protecting critical infrastructure and businesses, and making the digital sphere safer for the public.


Chúng tôi bảo đảm cung cấp các công nghệ an toàn và độc lập bằng cách trang bị đầy đủ cho các cơ quan an ninh, bảo vệ hiệu quả cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp, đồng thời tạo ra phạm vi kỹ thuật số an toàn cho cộng đồng.


CyberWissen is IT Cyber Security Strategy from Germany with offices in Hanoi, HCM city Vietnam and Berlin, Germany. CyberWissen provides a Cyber Security Strategy and IT Solution services for Customers. We provide our clients with bespoke services, ensuring solutions that are effective, appropriate, and comprehensive, cost-effective. We ensure that the technologies can be used safely and autonomously by adequately equipping security authorities, effectively protecting critical infrastructure and businesses, and making the digital sphere safer for the public.


CyberWissen là công ty cộng nghệ chuyên về giải pháp an ninh mạng tại Đức và có các văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP HCM - Việt Nam và Berlin-Đức. CyberWissen cung cấp các dịch vụ Chiến lược An ninh Mạng và giải pháp CNTT cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên biệt, bảo đảm các giải pháp hiệu quả, phù hợp và toàn diện, chi phí thích hợp. Chúng tôi đảm bảo rằng các công nghệ có thể được sử dụng một cách an toàn và độc lập bằng cách trang bị đầy đủ cho các cơ quan an ninh, bảo vệ hiệu quả cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp, đồng thời cho lĩnh vực kỹ thuật số an toàn hơn cho cộng đồng.

CYBERWISSEN

25 P. Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

View map