CTY TNHH TM DV VT HUỲNH GIA

Ho Chi Minh
-
https://huynhgia.talent.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CTY TNHH TM DV VT HUỲNH GIA

SỨ MỆNH Tạo ra sự khác biệt thông qua trải nghiệm khách hàng TẦM NHÌN Bất động sản: Kiến tạo mô hình dịch vụ bất động sản farmstay Chăm sóc xe: Đem đến những trải nghiệm khác biệt tại studio Phân phối games: Tạo ra cuộc chơi cho nhà bán lẻ Game trên toàn cầu Tổ chức sự kiện: Tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ thông qua dịch vụ tổ chức sự kiến mang dấu ấn cá nhân ADN - Giá trị của chúng tôi định hình mọi thứ chúng tôi làm Creative - Sáng tạo : Tại đây, mọi nhân viên được khuyến khích tạo nên sự đổi mới & ý tưởng đột phá. Customer Experience - Trải nghiệm khách hàng : Bất cứ khi nào có cơ hội, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đem đến trải nghiệm khác biệt. Growth - Phát triển : Chúng tôi theo đuổi hành trình học tập suốt đời và thúc đẩy sự phát triển

Headquarter

156/1/24 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, HCM

View map