T31/32 Tổ 31, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Tp Thuận An, Bình Dương

Công việc