CTy CP VL VÀ XD SÀI GÒN ACOTEC

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
http://fortek.com.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CTy CP VL VÀ XD SÀI GÒN ACOTEC


Thành lập năm 2006, là Công ty chuyên hoạt động trong lãnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty không ngừng nổ lực , ứng dụng những công nghệ tiên tiến & hiện đại nhất nằm hoàn thành công trình một cách mỹ mãn


Nhà Bè

Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map