CTy CP Dịch Vụ Và Kỹ Thuật TQ

Company size
1-50 employees
Location
Ho Chi Minh
Website
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật TQ

322 QL1A, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map
322 QL1A, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam