161 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam