30 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Công việc