CTCP LOZI VIET NAM

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://loship.vn/careers/
facebook-icon
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CTCP LOZI VIET NAM


Công ty thương mại điện tử giao hàng trong một giờ tại Việt Nam.

Tham vọng của Loship là trở thành công ty thương mại điện tử giao hàng trong 1 giờ số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào những sự thay đổi lớn lao đang diễn ra tại Việt Nam. Những thay đổi này được diễn ra bởi những người Việt Nam tin rằng, mình có thể làm được. Nếu bạn có chung tầm nhìn đó, hãy tham gia cùng chúng tôi!


Headquarter

70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map