Công ty XDTM Đăng Chiến Phát

Location
Liêm Chính, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
View map
Website
-

Similar jobs

freeC logo

Lập trình viên PHP

freeC's Client

9 - 12 mil VND

freeC logo

Senior Business Analyst (Manufacturing)

freeC's Client

600 - 1200 USD

freeC logo

Senior Business Analyst (Documentary)

freeC's Client

600 - 1100 USD

freeC logo

Senior Backend Developer (Manufacturing)

freeC's Client

800 - 1300 USD

freeC logo

Senior Java Developer (Documentary)

freeC's Client

700 - 1200 USD

freeC logo

Strategic & Planning Manager

freeC's Client

Negotiable