Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Công việc