avatar

Công ty TNHH TM Hiền Lộc

Kiệt 51 Thái Phiên, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công việc

avatar

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH TM Hiền Lộc

Thỏa thuận