avatar

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TSG

Tầng 5, 89 Vạn Kiếp, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Công việc

avatar

Nhân viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TSG

Thỏa thuận