Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Ho Chi Minh
-
http://www.vmis.com.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Công ty TNHH Thông Tin Và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam (Vietnam Market Intelligence and Services Ltd) là một công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn và điều phối dự án phát triển thị trường chuyên ngành chăm sóc sức khỏe và dược phẩm.

Headquarter

Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

View map