CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH TRÍ

Ho Chi Minh
-
http://xaydungminhtri.com/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH TRÍ

Coming soon! Coming soon!

Headquarter

Lô 30 đường D2, Hoa Trà, KDC Hiệp Thành City, Quận 12, TP. HCM

View map