Công ty TNHH Tập đoàn Quà Quý Việt Nam

Ha Noi
-
http://quaquy.com

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty TNHH Tập đoàn Quà Quý Việt Nam

Tập đoàn Quà Quý Việt Nam được phát triển từ Dự án 1102, là dự án tiếp thị và số hóa làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Headquarter

110 Khuất Duy Tiến

View map