avatar

CÔNG TY TNHH SCE PROJECT VIỆT NAM

Tòa nhà IDD-Tầng 3, 111 Đường Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc

avatar

Senior Architect cum Design Manager

CÔNG TY TNHH SCE PROJECT VIỆT NAM

Thỏa thuận

avatar

Business Developer - South Vietnam Market

CÔNG TY TNHH SCE PROJECT VIỆT NAM

Thỏa thuận