Vincom Center (Vincom Đồng Khởi), Đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc