CÔNG TY TNHH MT DƯƠNG HUỲNH

Ho Chi Minh
-
1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY TNHH MT DƯƠNG HUỲNH

Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh thành lập ngày 10/04/2010 có địa chị tại 528/5a Vườn Lài, Khu phố 2, phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM. Lĩnh vực hoạt động:

  • Tư vấn và lập các loại giấy phép môi trường
  • Quan trắc - phân tích các chỉ tiêu môi trường

Headquarter

528/5a Vườn Lài, Khu phố 2, phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM

View map