151 Phạm Thái Bường, KP Nam Thiên III, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh