412/8 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

Công việc