Công ty TNHH Esuhai Technology

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://esutech.edu.vn
facebook-icon
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty TNHH Esuhai Technology

Năm 2021, Công ty ESUHAI xây dựng chương trình “ESUHAI Technology Training Program” (gọi tắt là ESUTECH) với mục tiêu trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về thiết kế song song với quá trình rèn luyện tiếng Nhật, giúp các bạn kỹ sư vững ngôn ngữ vững chuyên môn thiết kế – tạo tiền đề mạnh mẽ cho việc tiếp thu kỹ thuật tại Nhật Bản trong tương lai. 

Why would you love to work here
1 NĂM KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ 1 LẦN
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN,...
CẠNH TRANH, XÉT DUYỆT TĂNG LƯƠNG 6 THÁNG/1 LẦN

Headquarter

24 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình

View map