avatar

Công Ty TNHH Chubb Việt Nam

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc

avatar

Trợ Lý Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Chubb Việt Nam

7 Tr - 10 Tr VND