avatar

Công ty TNHH Buymed

602/27 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh

Công việc

avatar

Management Coordinator

Công ty TNHH Buymed

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Accounting Intern

Công ty TNHH Buymed

2 Tr - 3 Tr VND

avatar

Marketing Specialist

Công ty TNHH Buymed

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Social Media Intern

Công ty TNHH Buymed

2 Tr - 3 Tr VND

avatar

Branding Executive

Công ty TNHH Buymed

10 Tr - 12 Tr VND