CÔNG TY SẮT MỸ THUẬT KHANG HƯNG PHÁT

Company size
-
Location
Ho Chi Minh
Website
http://khp.com.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY SẮT MỸ THUẬT KHANG HƯNG PHÁT

Coming soon! Coming soon!

Headquarter

93 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map
93 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam