CÔNG TY HÙNG DŨNG

Ho Chi Minh
https://hungdung.com.vn
51-100 employees
Ho Chi Minh
51-100 employees
https://hungdung.com.vn

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY HÙNG DŨNG

Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Hùng Dũng thành lập vào năm 2001 với 2 thành viên sáng lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

- Năm 2003: Công ty mở rộng sang lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Năm 2005: Thành lập Công ty thành viên chuyên hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Năm 2009: Mở rộng sang lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng FMCG.

 - Năm 2021: Công ty đi vào sản xuất trong nước khi mua lại Cổ phần và nằm quyền điều hành Nhà máy Kisin Food Sài Gòn.

Headquarter

216 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

View map