Công ty GPTH Nguyễn Khang

Location
17 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
View map
Website
-

Similar jobs

Công ty TNHH Sức Bật (Spiral) logo

Nhân viên kinh doanh thị trường

Công ty TNHH Sức Bật (Spiral)

8 - 10 mil VND

freeC logo

QA/QC Engineer

freeC's Client

800 - 1400 USD

freeC logo

Senior Backend Java Engineer

freeC's Client

1700 - 2000 USD

Good Food logo

Market/ Brand Analytist

Good Food

Negotiable

Good Food logo

Creative Manager

Good Food

Negotiable

Good Food logo

Brand Manager/ Assistant Brand Manager

Good Food

Negotiable