CÔNG TY GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP

1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
https://tdp-ielts.edu.vn/
facebook-icon
youtube-icon

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP


TDP IELTS định hướng là trung tâm chuyên đào tạo IELTS được thành lập và phát triển bởi TDP International Education. Với chiến lược lấy Tận tâm - Chất lượng làm mục tiêu phát triển, TDP IELTS có tầm nhìn không chỉ là đơn vị đào tạo IELTS uy tín, mà còn là nơi để chuyên sâu về học thuật, tìm kiếm và phát triển nhân tài!

TDP IELTS định vị cao cấp về chất lượng giảng dạy, tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên Việt Nam 100% IELTS 8.0+, giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy, đầu tư về cơ sở vật chất và dịch vụ chăm sóc người học.


Headquarter

61Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

View map