Công ty Giải pháp Cloud Nine

Location
Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
View map
Website
-

Similar jobs

freeC logo

Java Software Engineer

freeC's Client

1500 - 1800 USD

freeC logo

Scrum Master

freeC's Client

1500 - 2100 USD

freeC logo

PHP Developer

freeC's Client

1000 - 1700 USD

CellphoneS logo

Lập trình viên C# (ASP. Net/.Net)

CellphoneS

1200 - 1800 USD

Công ty TNHH Buymed logo

Mobile Developer (React Native)

Công ty TNHH Buymed

40 - 50 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Backend Developer

Công ty TNHH Buymed

15 - 25 mil VND