CÔNG TY CP VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY THẾ HỆ MỚI ECOGREEN

Ho Chi Minh
-
-
Ho Chi Minh
-
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction CÔNG TY CP VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY THẾ HỆ MỚI ECOGREEN

Lĩnh vực: - Phòng cháy chữa cháy, cửa thoát hiểm, cửa chống cháy trong các công trình xây dựng - Không yêu cầu có kinh nghiệm về lĩnh vực phòng chống chữa cháy. Trong quá trình làm việc sẽ được đào tạo thêm.

Headquarter

64 đường 37, P,An Phú, Quận 2,

View map